Leje

Leje af lokaler


I juni 2015 stod det nye Herrup Kulturhus klar til brug. Husets 840 m2 indeholder bl.a. en rummelig og topmoderne gildesal. Salen kan deles op, så hyggen bevares for mindre eller mellemstore selskaber.


Husets helt nye køkken er i industristandard og rummer kølerum, grovkøkken, 2 industriovne med damp, induktionskogeplader, industriopvasker, flere anretterborde, stor røremaskine  - alt i rustfrit stål.


Lejepriser:


Hele gildesal (højest 149 personer) + Køkken (inkl. service)

kr. 3.700 (pris for 48 timer = kr. 5.450) (pris for 70 timer = kr. 7.250)


Mellem gildesal (beregnet til 109 personer) + Køkken (inkl. service)

kr. 3.300 (pris for 48 timer = kr. 4.950)


Lille gildesal (beregnet til 40 personer) + Køkken (inkl. service)

kr. 2.650 (pris for 48 timer = kr. 3.900)


Lille gildesal (beregnet til 40 personer) uden adgang til køkken og service

kr. 1.320 ( pris for 48 timer = kr. 1.980)

  

Køkken uden gildesal og service

kr. 1.980 (pris for 48 timer = kr. 2.970)


Begravelse/mødevirksomhed (hele gildesal inkl. begrænset brug af køkken)

kr. 2.200


Begravelse/mødevirksomhed (mellem gildesal inkl. begrænset brug af køkken)

kr. 1.980


Begravelse/mødevirksomhed (lille gildesal for maks. 40 personer inkl. begrænset brug af køkken)

kr. 1.650


Mødelokale (højest 20 personer) + Tekøkken (uden service)

kr. 770 (kun forbeholdt HBF medlemmer)


Mødelokale Børnearrangement (egen rengøring) + Tekøkken (uden service)

kr. 275 (kun forbeholdt HBF medlemmer)


Priserne er inkl. moms samt el, vand, varme og rengøring.


Klik her for Booking


Klik her og se om lokalerne er ledige


Hvad med maden? - læs mere her


Medbring selv:

Drikkevarer

Duge (se listen til højre for steder der kan lejes duge)

Bordpynt (huset har et mindre sortiment af lysestager og vaser)
Lejebetingelser


Lejekontrakt

 • Reservationen er først gældende. når lejekontrakten er underskrevet af begge parter (lejer og

      udlejer), og depositum er indbetalt.

 • Frist for aflysning af leje, uden tab af depositum, er 3 måneder før lejedato,

       - dog 6 måneder ved konfirmation.

 • Lejer (skal være myndig) hæfter for skader og hærværk i og omkring huset i hele lejeperioden.
 • Lejeperioden går fra kl. 8.00 morgen til kl. 6.O0 morgen den efterfølgende dag - 22 timer.

      46 timer, hvis der er tale om 2 døgns leje.

 • Aflevering: Hvis ikke huset er lejet ud dagen efter lejemålet, er det muligt efter nærmere aftale med udlejer, at ændre en smule på afleveringstidspunktet.
 • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at komme og besigtige festen.
 • Ødelagt service og inventar skal erstattes - se nedenfor.
 • Der opkræves 1.500 kr. til ekstra rengøring og vedligehold, hvis der findes tegn på rygning i

       huset

 • Ved leje af "Skolestuen" eller lille gildesal uden køkken, er det kun tilladt at benytte thekøkkenet med det service der forefindes der (ukurant til ca. 20 pers.) Derfor er det ikke tilladt at bruge service fra det store køkken eller det lille depot rum.

      Man kan ikke leje thekøkkenet - (have eneret) da det altid er åbent for alle.

 • Det er muligt at tilleje en stor grill til f.eks. helstegt pattegris. Pris kr. 40O,-

 

Erstatningspriser:

 • Glas 15 kr.
 • Kop/underkop 25 kr.
 • Dessert tallerken 25 kr.
 • Dyb/flad tallerken 40 kr.
 • Karaffel 100 kr.
 • Termokande/karaffel 150 kr.
 • Stol 500 kr.
 • Bord 500 kr.

 

Andre skader på inventar erstattes med prisen for nyanskaffelse eller reparation.

Betal kontant (find kuvert til formålet i køkkenet) eller via MobilePay 95221 skriv ”Erstatning".


Ordensregler

 • Vis hensyn til naboerne - terrassedøren(e) og vindue(r) i salen skal være lukkede, hvis der spilles musik.
 • Rygning forbudt i hele huset - al rygning foregår udenfor, evt. i rygeskuret

            (se også under reglementer).

 • Der må ikke kastes med ris eller strøes kanel eller peber i gildesalen.
 • De ophængte malerier må ikke flyttes/nedtages
 • Læs og følg de i huset opsatte retningslinjer.
 • Udendørs aktiviteter skal foregå mod syd af hensyn til naboerne.
 • Der må ikke anvendes søm, skruer, tegnestifter og lign. på vægge, gulve, lofter og inventar.
 • Der må ikke bores, skrues eller sømmes i forbindelse med opsætning af æresport.
 • Benyt de dertil opsatte kroge. Lån evt. den tilpassede æresport - står i skuret.
 • Brug ikke køkkenets inventar til hjembringelse af madrester. fade, skåle, bageplader m.m. må ikke fjernes fra køkkenet. Brug gerne af den tomme emballage i grovkøkkenet under bordet.
 • Tag flaget ned og opsæt vimplen.
 • Overnatning i huset er ikke tilladt.
 • Alle husets vinduer og døre lukkes og yderdørene låses.
 • Hvis der ødelægges service under festen placeres dette i køkkenet således at vores service medarbejder kan registrere tab og evt. bestilling af nyt.
 • Betaling sker via Mobil pay nr 95221 (Herrup-Bjergby Fællesforening) skriv ”erstatning”
 • Den udleverede nøgle lægges i Ris/Ros postkassen som hænger ved the køkkenet.


Rengøring som lejer selv skal sørge for

Køkkenet

-

Køkken:

 • Vaske og borde skal rengøres.
 • Komfuret rengøres.
 • Madrester/krummer fjernes fra ovnene.
 • Affald og flasker skal sorteres og i containerne udenfor.
 • Kaffemaskinen skal tømmes, rengøres og slukkes efter brug.
 • Opvaskemaskinen skal tømmes for vand, rengøres og slukkes efter brug (følg anvisningen).
 • Gulvet fejes.
 • Kølerum og fryser tømmes.
 • Manualer til køkken maskiner forefindes i skuffen under kaffemaskinen.

 

Gildesal:

 • Borde og stole rengøres og anbringes på de dertil indrettede vogne. Følg anvisningerne på vognene og i det store depotrum.
 • Gulvene fejes eller støvsuges.
 • Sluk lyset manuelt i gildesalen - her er ikke sensor.

 

Toiletter:

 • Gulvet fejes.
 • Skraldespandene tømmes.
 • opkast fjernes - i så fald det ikke er fjernet, opkræves der 50O kr.

 

"Skolestuen":

 • Borde og stole rengøres og placeres som forefundet.
 • Gulvene fejes/støvsuges.
 • Skraldespand tømmes.
 • Ved børnefødselsdag skal rummet efterlades helt rengjort inkl. gulv.

 

Har man brugt husets øvrige rum f.eks. foyeren, Mumidalen (spillerummet), thekøkkenet, m.fl. skal disse efterlades opryddet og gæstevenlige.

Aktiviteter

Alle husets gæster er velkommen til at benytte alle de mange gratis aktiviteter som huset rummer:


 Pool

 Bordfodbold

 Wii

 Bordtennis

 Bob

 TV

 Trådløs Internet

  Fri wi-fi 

Udendørs

Lige udenfor døren er der mange muligheder for aktiviteter som står til fri afbenyttelse:


Petanquebaner (prof baner)


 Multibane til bl.a. fodbold

 Bålhytte med borde og bænke

 Fodboldbaner

 Legeplads (opført i 2019)

 Tec-Ball

 Natursti (mumidalen)

Leje af duge

Huset anbefaler at leje duge hos:

Holstebro Udlejning

   Tlf. 97 42 03 88

   Gartnerivej 35, Holstebro

   www.holstebroudlejning.dk


           Eva Faarkrog


   Tlf. 30 25 22 57

   Fuglebakken 6, Herrup


 Bord udvalg

 Langborde 90 x 180 cm (6 personer pr.   bord

 Rundborde 160 cm (8 personer pr. bord.


Hele Salen

Bredde : 8 ,60 m

Længde:

- Store sal:    18,70 m

- Mellem sal:  12,40 m

- Lille sal:        6,20 m 


Der er Teleslynge i Festsalen

Musikanlæg (huset har speaker anlæg med mikrofoner)